Kereste

Kereste

Hammaddesi ağaç olan, sanayide ve yapılarda kullanılmak üzere belirli ölçülerde tomruklardan kesilen istiflenip kurutulup ahşap olmaya hazır malzemeye kereste denir.