Pergole Direği

Pergole Direği

Balkon ve bahçe pergolelerinde kolon görevi gören, iki çeşit ağacın birleştirilmesiyle üretilen kompozit bir malzemedir.